Alfons Moret Serralta

Alfons Moret Serralta

    - Facultativo especialista de área en Medicina Familiar y Comunitaria. ABS Salt Girona. Insti tut Català de la Salut.

    - Tutor de prácticas de Grado de Medicina de la Universitat de Girona.

    - Tutor de MFyC: Unitat docent multi professional d’Atenció Familiar i Comunitària de Girona.